Դուք ավելին եք  քան ուղակի հաճախորդ

Շաբաթը 7 օր

Կենցաղային Շտապ Օգնություն-Tun Service
Ձեր Ընկերոջ Համար

10% ԶԵՂՉ

Ձեր ընկերը կարող է օգտվել
10% զեղչի հնարավորությունից,
բոլոր կատարվելիք աշխատանքների ժամանակ:

Կենցաղային Շտապ Օգնություն-Tun Service
Ձեզ Համար

2000SP Սերվիս միավոր

Յուրաքանչյուր հրավիրված ընկերոջ համար
Դուք
ստանում  2000 սերվիս միավոր ծառայությունների դիմաց վճարելու համար

 

ԿՈՒՏԱԿԻՐ

 

ԽՆԱՅԻՐ


Վերև


ՒՆՉՊԵ՞Ս Է ԾՐԱԳԻՐԸ ԳՈՐԾՈՒՄ

Եթե Դուք արդեն օգտվել եք "Tun Service"© - "Կենցաղային Շտապ Օգնություն"ծառայություններից, ապա Դուք ավելին եք մեզ համար քան ուղակի հաճախորդ: Դուք  կարող եք օգտվել 
"ԱՌԱՋԱՐԿ ԸՆԿԵՐՈՋԸ" ծրագրի հնարավորություններից Պարզ և Արագ:
***
ՁԵԶ ՀԱՄԱՐ
"ԱՌԱՋԱՐԿ ԸՆԿԵՐՈՋԸ" ծրագրիրը հնարավորություն է տալիս Ձեզ կուտակել սերվիս միավորներ, որը կարող եք օգտագործել
հետագա սպասարկման ժամակ, վճարման համար, գումարի փոխարեն անկախ սպասարկման ոլորտից :


ՁԵՐ ԸՆԿԵՐՈՋ ՀԱՄԱՐ
Ձեր ընկերը հնարավորություն է ստանում օգտվել  10% զեղչից, ցանկացած կատարվելիք  աշխատանքների ժամանակ, անկախ սպասարկման ոլորտից , Պարզ և Արագ:.


Առաջարկի Հայտ

Լրացրեք հրավերի հայտը այստեղ  և 
Ձեր ընկերը  կստանա  հատուկ  առաջարկը  
Էլ փոստին նամակի միջոցով:


Tun Service - Առաջարկ Ընկերոջը
ԿՈՒՏԱԿԻՐ
Յուրաքանչյուր հրավիրված ընկերոջ համար դուք ստանում եք 2000SP սերվիս միավոր, երբ Ձեր ընկերը օգտվում է
Tun Service
© -ի ծառայություններից:
ԽՆԱՅԻՐ
Օգտագործեք կուտակված սերվիս միավորները (SP)   հետագա սպասարկման վճարման համար:
ՀԱՏՈՒԿ ԱՌԱՋԱՐԿ
Հնարավորություն եք ստանում օգտվել հատուկ առաջարկերից, որոնք առաջարկվում են միայն  միան Ձեզ:
This website and its content is copyright of CALIDUS INC. © Tun Service 2010.
All rights reserved.
Տուն Սերվիս - Կենցաղային Շտապ Օգնություն ®